Skip to content

Det händer något ...

Det har varit tyst om Uvbo: Vi har varit full på gång att skapa något nytt, något större som ska bli väldigt spännande för oss.

Mer om detta ska finnas i början av september!

Trackbacks

No Trackbacks

Comments

Display comments as Linear | Threaded

No comments

The author does not allow comments to this entry

Add Comment

E-Mail addresses will not be displayed and will only be used for E-Mail notifications.
Enclosing asterisks marks text as bold (*word*), underscore are made via _word_.
Standard emoticons like :-) and ;-) are converted to images.
Form options

Submitted comments will be subject to moderation before being displayed.